Bekijk video

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van  HERBAS

Contactadres :

David Van Steenkiste

 

Telefoon : 0472841605

E-mail :info@herbas.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van de site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, foto’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, recepten  e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Herbas.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Herbas stelt alles in het werk opdat zijn website en zijn producten volledig zouden zijn en beantwoorden aan de verwachtingen van de klant.  Indien er onjuistheden zouden zijn op de site of duidelijke fouten zouden zijn op de bestellingen dan zal Herbas alles in het werk stellen om dit te verhelpen.

Herbas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Herbas kan niet aansprakelijk gesteld worden  voor een slechte werkzaam van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onderbreking van de site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Herbas verklaart uitdrukkelijk dat zijn geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het  gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen  bevoegd.

Privacybeleid

Herbas hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij zich richten aan Herbas, Charlestonstraat 19 te 9880 Aalter of info@herbas.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke ,gedateerde en ondertekende aanvraag aan Herbas gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen die gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Herbas kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van ‘cookies’.

Tijdens het bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker alsook om de login gegevens te bewaren. Deze site gebruikt First en third party cookies. Voor meer uitleg over de werking van deze cookies verwijzen we naar : http://cookiemanager.eu/nl/faq/welke-cookies-vallen-onder-cookiewet/

 Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service,  die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om uw website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Retourbeleid

Indien een door u aangekochte product via de webshop niet beantwoord aan uw wensen, dan vragen wij ons binnen de 24u een foto te sturen. U kan het product na onze toestemming vernietigen en een credit nota verwachten.

Indien een product door u niet koel werd bewaard kan er nooit een terugname verwacht worden. U dient tevens rekening te houden dat de meeste van onze natuurproducten een zeer beperkte houdbaarheid hebben. Herbas stelt alles in het werk om uw product de dag of ten laatste de dag na de pluk aan u te bezorgen.

De Herbas producten worden gekweekt in de Vlaamse natuur. De beschikbaarheid van onze producten is onder hevig  aan de grillen van onze natuur. Herbas kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien een product onverwachts toch niet kan geleverd worden.